Договір публічної оферти

Цей Договір публічної оферти (далі – «Договір») визначає умови використання послуг інтернет-магазину [macfon.net] та є офіційною пропозицією  «ФОП Кравченя Геннадій Васильович», (далі – «Продавець»), адресованою необмеженому колу фізичних осіб (далі – «Покупець»), укласти договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом на викладених нижче умовах.

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України. Умови Договору однакові для всіх Покупців, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептом цієї оферти Покупцем.

1.2. Прийняттям (акцептом) цієї оферти є здійснення Покупцем замовлення товару через сайт Продавця та отримання Продавцем відповідного підтвердження замовлення.

2. Терміни та визначення

2.1. Оферта – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з ним договір купівлі-продажу товарів на визначених умовах.

2.2. Акцепт – повне та безумовне прийняття Покупцем умов оферти.

2.3. Товар – перелік товарів, представлених до продажу на сайті Продавця.

2.4. Замовлення – належно оформлений запит Покупця на придбання товару, адресований Продавцю.

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець оформлює замовлення на сайті https://macfon.net шляхом додавання обраних товарів до віртуального кошика та натискання кнопки «Замовити».

4.2. При оформленні замовлення Покупець зобов’язаний надати точну інформацію про себе, необхідну для виконання замовлення.

5. Ціна та оплата товару

5.1. Ціна кожного Товару вказується на сайті Продавця.

5.2. Оплата здійснюється в національній валюті України – гривні.

5.3. Оплата Товару здійснюється в порядку передплати або післяплати, згідно з умовами, обраними Покупцем при оформленні замовлення.

6. Доставка товару

6.1. Доставка Товару здійснюється способами, зазначеними на сайті Продавця.

6.2. Вартість доставки та строки виконання замовлення вказуються при оформленні замовлення.

7. Права та обов'язки сторін

7.1. Продавець зобов’язується:
- Передати Товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.
- Надавати всю необхідну інформацію про Товар.

7.2. Покупець зобов’язується:
- Своєчасно оплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.
- Надати достовірну інформацію, необхідну для виконання замовлення.

8. Відповідальність сторін

8.1. Продавець несе відповідальність за своєчасність та якість наданих послуг згідно з умовами цього Договору.

8.2. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

9. Повернення та обмін товару

9.1. Повернення та обмін Товару здійснюється згідно з діючим законодавством України.

10. Форс-мажорні обставини

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору внаслідок дії обставин непереборної сили.

11. Інші умови

11.1. Продавець має право вносити зміни до цього Договору з попереднім повідомленням Покупця через сайт.

11.2. Всі спори, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12. Контактна інформація Продавця

ФОП Кравченя Геннадій Васильович. ІПН 2468514650
Адреса: м. Житомир, вул. Київська 6
Телефон: (093) 073 30 73
Електронна пошта: vanil29061998@gmail.com